Search

مذكرة ماجستير للطالب: سعداوي نبيل

مناقشة مذكرة ماجستير بعنوان:

العنف السياسي و انعكاساته على مسار التحول الديمقراطي في المنطقة العربية

للطالب: سعداوي نبيل  يوم 2016/06/02  على الساعة 10:30

بقاعة المحاضرات على مستوى الكلية

لجنة المناقشة:

الأساتذة الصفة الجامعة
د/ هوادف عبد الله رئيسا المسيلة
د/ دخان نور الدين مشرفا و مقررا المسيلة
د/بن مرزوق عنترة مناقشا المسيلة
د/بن صغير عبد العظيم مناقشا بسكرة
د/ زروقي مرزاقة مناقشا المسيلة