Search

اعلان هام بخصوص العطلة الربيعية و الامتحانات الاستدراكية

2214

اعلان هام بخصوص العطلة الربيعية و الامتحانات الاستدراكية

ننهي إلى جميع طلبة كلية التكنولوجيا بأنه مراعاة للمصلحة العامة فإنه تقرر تأجيل جميع الأنشطة (امتحانات استدراكية كما سبق وأن ذكرنا، اجراءات التربصات الميدانية الخاصة بالطلبة، استخراج وثائق ادارية، تربصات الطلبة بالمخابر، استشارات…) إلى مابعد العطلة الربيعية او الاعلان عنها من طرف مصالحنا،
العطلة الربيعية من 12 مارس 2020 إلى غاية 05 أفريل 2020.