full screen background image

الندوة الوطنية الأولى : التلقي والتأويل بين سلطة القراءة وفضاء المشاهدة يـوم: 2018/10/23 

تحت الرعاية السامية للسيد : الأستاذ الدكتور كمال بداري مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 مخبر”سيميولوجيا  المسرح بين النظرية والتطبيق”

وبالتّعاون مع كلية الآداب واللّغات

ينظــــــــــــــــــــــــم

الندوة الوطنية الأولى حول :

التلقي والتأويل بين سلطة القراءة وفضاء المشاهدة

يـوم: 2018/10/23 بالمكتبة المركزية

التلقي والتأويل بين سلطة القراءة وفضاء المشاهدة