full screen background image

Tutoring sessions

393

for 1st year common core students

PLANNING-ENSIGNANT-TUTEUR

Lien Tutorat sur la Plateforme E-learning pour les étudiants 1ère Année ST

يمكنكم الإطلاع على فضاء المرافقة البيداغوجية على أرضية موودل ( من إنجاز مسؤول ميدان التكوين : الأستاذ رحموني زين العابدين )