full screen background image
Search

أطروحة دكتوراه : عمر عليوي.

يعلن قسم اللغة و الأدب العربي بكلية الآداب و اللغات

عن مناقشة أطروحة دكتوراه علوم تقدم بها الطالب : عمر عليوي.

بعنوان: : سيميائية الأمثال في الخطاب القرآني

إعلان رسالة دكتوراه ملخص