full screen background image

محاضرات موجهة للطلبة

356

التعريف بمادة مدخل الى العمران : استاذ المادة : فلوسية لحسن  تحميل الملف 

تقديم مختصر لعلم الخرائط : استاذ المادة :بركات زين العابدين تحميل الملف 

تقديم لمادة الديموغرافيا الحضرية : استاذ ة المادة : برباش هجيرة تحميل الملف

الطبوغرافيا تحميل الملف