full screen background image

محاضرات موجهة للطلبة

1 – المساحات الخضراء : استاذ المادة  ميلي محمد تحميل
2- التعريف بمادة مدخل الى العمران : استاذ المادة  فلوسية لحسن  تحميل الملف 

3- تقديم مختصر لعلم الخرائط :استاذ المادة بركات زين العابدين تحميل الملف 

4-تقديم لمادة الديموغرافيا الحضرية : استاذ ة المادة : برباش هجيرة تحميل الملف

5- الطبوغرافيا تحميل الملف