Search

مذكرة ماجستير للطالبة: مقدم سارة

يعلن نائب العميد المكلف بالبحث العلمي وما بعد التدرج عن المناقشة العلنية لمذكرة ماجستير بعنوان:

” الأهلية واثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية”

للطالبة: مقدم سارة  يوم الخميس 22/09/2016، على الساعة 09:00 بقاعة مولود بديار

لجنة المناقشة:

الأساتذة الصفة الجامعة
د/ بركات محمد رئيسا المسيلة
د/ بختي العربي مشرفا و مقررا المسيلة
د/غرابي احمد مناقشا المسيلة
د/حداد عيسى مناقشا عنابة
د/ قارة مولود مناقشا المسيلة